مشکلات تناسلی در نوزادان

هرگونه تغییر شکل در دستگاه تناسلی نوزادان برای والدین با اهمیت است. هنوز بسیاری از این اختلالات و تغییرات قابل اصلاح است. برای اطلاعات بیشتر به چارت زیر توجه کنید.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.