مشکلات ادراری

درد و ناراحتی در ادرار کردن مشکلات شایعی در بین مردان وزنان هستند. اما مشکلات دفع ادرار می توانند نشانه ای از مشکلات جدی تر باشند.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

 • آیا در زمان دفع ادرار درد یا سوزش دارید؟
 • آیا ادرار کدر دارید؟
 • آیا دچار تب و یا درد پشت می شوید؟
 • آیا یک مرد هستید و در زیر اسکروتوم (بیضه) احساس درد دارید؟
 • آیا یک مرد هستید و از آلت تناسلی خود ترشح دارید؟
 • آیا احساس فوریت در دفع ادرار دارید و در زمان دفع فقط مقدار کمی ادرار می کنید؟
 • آیا ادرار شما بیش از حد طبیعی است؟
 • آیا دچار کاهش وزن، پرنوشی مایعات و یا سابقه فامیلی دیابت دارید؟
 • آیا یک زن هستید و در زمان سرفه و یا عطسه ادرار شما نشت می کند؟
 • آیا یک مرد هستید و بعد از دفع ادرار دچار نشت ادرار می شوید و یا در شروع ادرار کردن مشکل دارید و یا در طی شب چندین بار برای ادرار کردن بیدار می شوید؟
   
 • آیا ادارار خونی دارید؟
 • آیا در پشت یا کشاله ران احساس درد تیز، شدید و برنده دارید؟