مشکلات دندان

درد مداوم دندان ممکن است علامتی از یک مشگل جدی باشد. سایت ما شما را با مشکلات مربوط به دندان آشنا می کند.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

  • آیا دچار آسیبی شده اید که باعث خارج شدن یک دندان شده باشد؟
  • ایا درد محدود به یک دندان است؟
     
  • آیا دندان شما شکستگی دارد یا از محل خود خارج شده است؟
  • آیا در زمان خوردن غذا یا مایعات سرد احساس درد می کنید؟
  • آیا در اطراف یک یا چند دندان داخل لثه ها یا دهان، قرمزی یا تورم دارید؟
  • آیا در منطقه وسیعی از لثه ها قرمزی و تورم دارید، آیا پوست داخل دهانتان پوسته ریزی دارد؟
  • آیا سر درد یا درد اطراف گوش دارید و یا در زمان جویدن یک صدای خرد شدن می شنوید؟