تورم گردن

هرگونه تورم در گردن نیاز به ارزیابی دارد. اکثر موارد تورم گردن خطرناک نیستند.سایت ما به شما کمک می کند که با انواع توده یا برآمدگی آشنا شوید.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

  • آیا در دو طرف گردن خود توده یا تورم دارید؟
  • آیا تب، گلو درد یا علائم سرما خوردگی دارید؟
  • آیا توده ها در حال بزرگ شدن هستند و یا برای بیش از 2 هفته باقی مانده اند؟
  • آیا درقسمت پشت گردن و یا یک یا دو طرف آن تورم دارید؟
  • آیا عفونت سطحی پوست یا ضایعه پوستی روی سر دارید؟
  • آیا روی صورت خود ضایعه پوستی دارید و یا تب دارید؟
  • آیا در قسمت پشت و یا روی فک خود یک طرفه یا دو طرفه تورم دارید؟
  • آیا زیر چانه یا در وسط گردن تورم دارید؟
  • آیا در جلوی گردن بر روی یا بین استخوان های ترقوه تورم نرم دارید؟