تهوع و استفراغ درکودکان و نوزادان

والدین زمانیکه کودکشان قادر به غذا خوردن نیست و دچار استفراغ می شود احساس ناراحتی می کنند. چندین بیماری خفیف می توانند باعث استفراغ در کودکان شوند. گاهی اوقات تهوع و استفراغ علامتی از یک بیماری جدی تر هستند.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

  • آیا کودکتان یک شیرخوار است و او پس از غذا خوردن مقدار کمی از شیر خورده شده را برمی گرداند؟
  • آیا کودکتان شیر خوار زیر 10 هفته است و حجم زیادی از شیر خشک خورده شده را با فورس زیاد استفراغ می کند و به نظر می رسد کم آبی بدن دارد؟
  • آیا کودکتان یک شیرخوار است که بطور غیر قابل کنترلی بخصوص در حین جمع کردن زانوهایش به سمت شکم گریه می کند. آیا او اسهال قرمز رنگ دارد و تمام مایعات خورده شده را استفراغ می کند؟ 
  • آیا کودکتان همراه با تهوع و استفراغ، اسهال دارد؟
  • 1. آیا کودکتان 2 سال و یا کمتر سن دارد و برای 6 تا 12 ساعت بطور مداوم استفراغ دارد؟
    2. آیا کودکتان 2 سال و یا بیشتر سن دارد و برای 12 تا 48 ساعت بطور مداوم استفراغ می کند؟