مشکلات پا

سایت ما به شما کمک می کند که با مشکلات پا آشنا شوید.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

  • آیا پس از زمین خوردن یا ضربه به پا دچار درد در پا یا قوزک پا شده اید؟
  • آیا دچار بدشکلی پا و یا عدم توانایی در ایستادن یا فشار آوردن بر پا شده اید؟
  • آیا از زمان ضربه صدای خرد شدن شنیده اید؟
  • آیا در ناحیه پشت ساق پا یا قوزک پا، کبودی یا تورم دارید؟
  • آیا درناحیه جلویی یا داخلی قسمت پائینی پا احساس درد یا تورم خفیف می کنید که بعد از فعالیت فیزیکی مثل دویدن یا پریدن ایجاد می شود؟
  • آیا در پشت ساق احساس درد، تورم، قرمزی یا گرمی دارید؟
  • آیا عروق  سطحی ساق پایتان آبی تیره یا بنفش رنگ است و در زمان ایستادن یا نشستن طولانی مدت احساس تشدید درد یا گرفتگی پاها می کنید؟
  • آیا در هر ناحیه از پایتان منطقه قرمز دردناک دارید؟
  • آیا پس از راه رفتن احساس درد در ساق پایتان می کنید که با استراحت بهبود می یابد؟
  • آیا در هر دو پا یا ساق پایتان تورم دارید؟