مشکلات دهان

مشکلات دهان مثل زخم های دهانی بسیار شایع هستند.سایت ما به شما کمک می کند تا با مشکلات دهان در بالغین بیشتر آشنا شوید.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

 • آیا در دهانتان احساس درد دارید؟
 • آیا ضایعات سفید یا خاکستری بدون درد با پوشش برآمده و سخت  روی زبان یا داخل گونه ها دارید؟
 • آیا ضایعه یا برآمدگی غیر دردناک بر روی لب یا صورت دارید؟
 •  آیا کیست بدون درد با رنگ آبی و حاوی مایع در قسمت داخلی لب ها ، لثه ها، سقف دهان یا زیر زبان دارید؟
 • آیا زیر زبان و یا داخل گونه ها بخصوص در زمان خوردن و آشامیدن احساس تورم و درد دارید؟
 • آیا ضایعات باز و دردناک سفید یا زردرنگ با حاشیه قرمز در داخل لب ها و گونه ها، لثه ها یا زبان دارید؟
 • آیا یک ضایعه قرمز رنگ پوسته پوسته بر روی لب یا لبه خارجی لب ها دارید؟
 • آیا یک ضایعه قرمز رنگ پوسته پوسته بر روی لب یا لبه خارجی لب ها دارید؟
 • آیا زبان یا لب هایتان قرمز و متورم است؟
 • آیا از دندانهای مصنوعی استفاده می کنید که بنظر می رسد باعث ساییدگی یا تحریک دهان شما می شود؟
 • آیا لثه های قرمز و متورم دارید که در زمان مسواک کردن یا نخ دندان کشیدن خونریزی می کند؟
 • آیا برآمدگی های کوچک و دردناک بر روی زبان دارید؟
 • آیا ضایعات سفید کرم مانند بر روی زبان و داخل لثه ها دارید که با تراشیدن آنها احساس درد می کنید؟
 • آیا ضایعات برجسته  بصورت خطوط سفید رنگ بهمراه زخم های باز قرمز در قسمت داخل گونه ها و کناره های زبان دارید؟
 • آیا دچار احساس سوزش در داخل دهان در چندین ناحیه می باشید.
 • آیا زخم های باز و ترک مانند در گوشه های دهانتان دارید؟