مشکلات زانو

درد، خشکی یا تورم زانو مشکلات شایعی هستند. سایت ما شما کمک می کند تا با مشکلات مربوط به زانو آشنا شوید.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

 • آیا درد زانوی شما به دنبال زمین خوردگی یا ضربه به زانو ایجاد شده؟
 • آیا زانوی شما دفرمه (بدشکل) شده است؟
 • آیا روی کاسه زانو احساس تورم، گرمی و درد وبا فعالیت درد بروز می کند؟
 • آیا زانوهایتان متورم و دردناک است و درد شما بدنبال نشستن طولانی و یا بالا و پائین رفتن از پله بدتر می شود؟
 • آیا درد تیز پشت زانویتان دارید و کشیدن و راست کردن زانو دردناک است؟
 • آیا احساس ناراحتی در مفصل زانو دارید و حتی بعد از بهبود درد دچار قفل شدگی زانو می شوید؟
 • آیا زانویتان قرمز و یا متورم شده است؟
 • آیا همراه با تورم یا قرمزی مفاصل، تب دارید؟
 • آیا زانوهایتان در طی ماهها یا سالها دردناک شده است و با تغییر آب و هوا درد شما تشدید می شود؟
 • آیا پشت زانوی شما متورم شده است؟
 • آیا بین 12 تا 18 سال سن دارید و در زیر کاسه زانو احساس درد دارید که با فعالیت تشدید می شود؟
 • آیا کمتر از 18 سال سن دارید و دچار درد زانو شده اید؟