مشکلات مفصل ران

سایت ما به شما کمک می کند تا با مشکلات مربوط به مفصل ران آشنا شوید.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

  • آیا زمین خورده اید و یا بطور ناگهانی دچار احساس در رفتگی مفصل ران شده اید؟
  • آیا انگشتان پایتان در سمت آسیب دیده به سمت خارج چرخیده  و راست کردن یا بلند کردن آنها و یا ایستادن دردناک است؟
  • آیا در سایر مفاصل بدن سفتی، تورم، قرمزی یا درد دارید؟
  • آیا در حین فعالیت احساس یک کلیک و یا درد در مفصل ران می کنید؟
  • آیا در قسمت پشت مفصل ران درد دارید که ابتدا از پایین کمر شروع می شود و تا قسمت باسن و پاها تیر می کشد؟
  • آیا بیمار یک کودک با درد زانوها یا ران ها و کشاله ران است؟