مشکلات دست، مچ و بازو

درد و سایر مشکلات دست ها، مچ ها و بازوها می تواند بدلیل ضربه، فعالیتهای فیزیکی خاص و یا سایر مشکلات باشد.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

  • آیا بازو، دست یا مچ شما دچار ضربه یا پیچ خوردگی شده است؟
  • آیا ناحیه مبتلا دفرمه (بدشکل) یا متورم است؟
  • آیا درد شما با حرکت دادن بازو، دست یا مچ تشدید می یابد؟
  • آیا درد شما در طی یک فعالیت تکرار شونده مثل راه رفتن یا ورزش کردن تشدید می شود؟
  • آیا در حین گرفتن دستگیره در،درد تشدید می شود و درد در قسمت خارجی آرنج وجود دارد که به سمت مچ دستتان تیر می کشد؟
  • آیا بخصوص در زمان خم کردن مچ دست، کرختی یا درد در انگشتان، مچ یا بازو دارید؟
  • آیا در اطراف مچ دست یا مفاصل انگشتان توده سفت یا تورم دارید؟
  • آیا در اطراف خراشیدگی یا زخم پوستی، قرمزی، تورم یا درد دارید و یا ضایعه قرمز رنگ در هر جایی از بازو و یا دست دارید؟
  • آیا یک یا بیش از یکی از مفاصل دچار تورم و درد شده است؟