تورم صورت

سایت ما به شما کمک می کند که با انواع تورم صورت آشنا شوید.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

  • آیا یک برآمدگی نرم تا سفت بدون درد بر روی سر، صورت یا گردن دارید؟
  • آیا لب ها و چشم هایتان متورم است و یک ضایعه شبیه پشه گزیدگی دارید؟
  • آیا یک برآمدگی درناک صورتی یا قرمز و یا گروهی از جوش های ریزتر بر روی پیشانی یا صورت دارید؟
  • آیا نواحی قرمز رنگ پوسته پوسته و چرب در اطراف پوست و یا درچین های بینی یا روی گونه ها دارید؟
  • آیا در نزدیکی یک یا هر دو گوش تورم دردناک دارید و همراه با درد در زمان جویدن یا بلعیدن، تب دارید؟
  • آیا شما یک بافت قرمزرنگ برآمده اضافه که در اطراف یک ناحیه زخم قبلی رشد کرده است دارید؟