سرفه

سرفه مشکل آزاردهنده ای است که می تواند علل متعددی داشته باشد. سایت ما به شما کمک می کند که   مشکل خود را تشخیص دهید و راهکارهایی برای حل مشکلتان ارائه می دهد.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

 • آیا سرفه شما به تازگی شروع شده است؟
 • آیا تنگی نفس و یا خلط صورتی رنگ دارید؟
 • آیا سرفه شما همراه با خلط سفید یا زرد رنگ است؟
 • آیا سرفه شما همراه با خلط قهوه ای، زرد یا سبزرنگ است؟
 • آیا سرفه شما به همراه تنگی نفس و خس خس سینه است؟
 • آیا دچار ورم پاها هستید و یا در زمان فعالیت یا دراز کشیدن احساس تنگی نفس دارید؟
 • آیا مشکلات قلبی دارید؟
 • آیا به تازگی سرفه همراه با خلط خونی دارید؟
 • آیا اخیرا درد تیز قفسه سینه بهمراه ضربان قلب تند، ورم پاها و تنگی نفس ناگهانی پیدا کرده اید؟
 • آیا تب و لرز و تعریق شبانه بهمراه درد قفسه سینه در زمان سرفه کردن و نفس کشیدن عمیق دارید؟
 • آیا کاهش وزن غیر عمدی داشته اید؟
 • آیا گرد و خاک، ذره یا ماده ای را استنشاق کرده اید؟