درد حاد قفسه سینه

درد شدید و ناگهانی قفسه سینه می تواند نشانه یک مشکل تهدید کننده حیات باشد. 

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

 • آیا درد شدید قفسه سینه دارید؟
 • آیا علائم سرماخوردگی یا آنفلوانزا مثل تب، درد، لرز، آبریزش بینی و یا سرفه دارید؟
 • آیا سرفه بهمراه خلط سبز رنگ یا تیره رنگ و تب و تنگی نفس دارید؟
 • آیا سرفه بهمراه خلط اندک روشن دارید و در زمان تنفس عمیق قفسه سینه شما درد می گیرد؟
 • آیا بدلیل تنگی نفس احساس ناراحتی می کنید؟
 • آیا در زمان تنفس عمیق احساس درد تیز در یک سمت قفسه سینه دارید؟
 • آیا در زمان فعالیت فیزیکی و یا دراز کشیدن احساس تنگی نفس دارید؟
 • آیا احساس فشار روی قفسه سینه، تنگی نفس و احساس کرختی اطراف لب ها و یا دست ها و پاها دارید؟
 • آیا هر کدام از علائم زیر را دارید؟
  1. درد فشارنده یا فشار زیاد در قسمت میانی قفسه سینه که بیش از چند دقیقه طول کشیده است.
  2. درد فشارنده در قفسه سینه یا بازوی چپ
  3.تعرق و تهوع
  4. تنگی نفس شدید
 • آیا درد یا ناراحتی شما رد زمان بلع غذا و یا پس از صرف غذا رخ می دهد؟
 • آیا ضایعه دردناک تاولی بر روی قفسه سینه یا پشت دارید؟
 • آیا درد پشت دارید که از اطراف به سمت جلوی قفسه سینه تیر می کشد؟