مشکلات پستان در زنان

توده، درد یا ترشح یا تغییرات پوستی در پستان ها می تواند علامتی از یک مشکل کوچک و یا یک مشکل جدی باشد. بنابراین  توجه به هرگونه تغییری مهم است.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

 • آیا احساس دردر یا تورم در یک یا هر دو پستان دارید؟
 • آیا به تازگی زایمان کرده اید؟
 • آیا درد پستان به تازگی شروع شده و احساس پری و سنگینی در پستان ها دارید؟
 • آیا تورم و درد پستان در زمان مشخصی از سیکل ماهانه تکرار می شود؟
 • آیا احساس می کنید نواحی بزرگ و برجسته داخل پستان دارید؟
 • آیا وجود یک توده دردناک کوچکتر از یک سکه را احساس می کنید که ماه پیش وجود نداشت؟
 • آیا یک توده غیر دردناک را در عمق پستان، احتمالا نزدیک دنده ها احساس می کنید؟
 • آیا به کودک شیر می دهید و در ناحیه نوک سینه ها درد یا ترک خوردگی دارید؟
 • آیا متوجه هرگونه تغییر پوستی در پستان مثل فرورفتگی یا قرمزی یا پوسته ریزی شده اید و یا  از نوک پستان ترشح دارید؟
   
 • آیا زخمی روی پستان دارید که بهبود نمی یابد؟