مشکلات پستان در مردان

برخلاف تصور بیشتر افراد، مشکلات پستانی علاوه بر زنان، مردان را هم می تواند مبتلا کند. سایت ما به شما کمک می کند با مشکلات مربوط به پستان در مردان آشنا شوید.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

  • آیا بین 10 تا 25 سال دارید و زیر یا اطراف یک یا هر دو نوک پستان احساس تورم می کنید؟
  •   آیا از هر گونه هورمون یا دارو  که استفاده می کنید، در زیر یا اطراف نوک پستان احساس تورم می کنید؟
  • آیا نوک پستان شما قرمز یا دردناک یا ترک خورده است و شما دونده هستید و لباس آزاد gym می پوشید؟
  • آیا نقطه پستانی دردناکی دارید؟
  • آیا یک توده غیر دردناک دارید که تورم لاستیکی دارد و براحتی در بین بافت پستان جابجا می شود؟
  • آیا در زیر نوک پستان توده سفت و غیر دردناکی دارید و متوجه هرگونه تغیرات پوستی یا قرمزی و پوسته ریزی نوک سینه  یا ترشح از نوک سینه شده اید؟