درد شکم، کوتاه مدت

هر فردی حداقل یکبار دچار درد شکم شده است اما درد شکم شدید ناگهانی که درد حاد نام می گیردنباید نادیده گرفته شود. این نوع درد اغلب نشانه یک مشکل جدی است. 

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

 • آیا درد شکم شدید یا مداوم و مبهم یا شدید و تیز و یا درد کرامپی شدید دارید؟ 
 • آیا باردارید و یا فکر می کنید ممکن است باردار باشید؟
 • آیا هر کدام از علائم زیررا دارید؟
  * آیا شکم شما در لمس خیلی دردناک است؟
  * آیا اسهال یا مدفوع سیاهرنگ دارید؟
  * آیا استفراغ خونی دارید؟
  * آیا تب دارید؟
   

 • آیا درد در قسمت بالایی، میانی یا بالایی و راست شکم شروع شده و به پشت تیر می کشد و با مصرف غذای چرب تشدید می شود؟
 • آیا درد تند ناگهانی در قسمت پشت دنده ها نیز دارید که تا ناحیه کشاله ران کشیده می شود؟
 • آیا درد شما در ناحیه پائینی و راست شکم است و در مدفوعتان خون یا بلغم دارید؟
 • آیا درد شما ملایم یا درد سوزشی در ناحیه بالایی شکم دارید و یا درد کرامپی متناوب دارید که می آید و می رود؟
 • آیا اسهال آبکی، تب، درد عضلانی، لرز یا تهوع و استفراغ دارید؟
 • آیا در طی چند روز اخیر اجابت مزاج نداشته اید و در هنگام دفع مدفوع نیاز به زور زدن دارید؟
 • آیا احساس درد یا سوزش در ناحیه بالایی شکم دارید که با مصرف غذا بهتر یا بدتر می شود؟
 • آیا خانمی هستید که درد مداوم در ناحیه پائینی شکم به همراه ترشح از واژن دارید؟
 • آیا احساس درد ملایم یا احساس فشار در ناحیه پایین شکم همراه با احساس سوزش ادرار دارید؟