درد شکم، طولانی مدت

تشخیص درد شکم یا مراجعه که به آن درد مزمن گفته می شود، ممکن است مشکل باشد و برای شما و پزشکتان دردسرساز باشد. سایت ما به شما کمک میکند که درد را تشخیص دهید.

بیماری های مرتبط:آیا هر یک از پرسش های زیر در مورد شما یا بیمارتان صدق می کند؟ در اینصورت بر روی عضو مربوط به این علامت کلیک نمایید.

 • آیا درد شما با مصرف غذای سنگین بدتر می شود؟
 • آیا در قسمت فوقانی شکم احساس فشار می کنید که با خم شدن یا دراز کشیدن در طی شب بدتر می شود؟
 • آیا درد شما با مصرف آنتی اسیدها کمتر می شود؟
 • آیا درد شما در قسمت فوقانی میانی یا فوقانی راست شکم است که با مصرف غذای چرب ایجاد می شود؟
 • آیا درد شما با استرس روحی تشدید مشود و آیا مدفوع شما بطور متناسب شل و سفت می شود؟
 • در طی روز چند نوبت دفع مدفوع شل یا اسهالی و یا دفع خون یا بلغم در مدفوع دارید؟
 • آیا دردهای مکرر در قسمت تحتانی چپ شکم بهمراه تب دارید؟
 • آیا شما داخل یا روی مدفوع تان خون قرمز روشن  دارید؟
 • آیا از زمان اجابت مزاج شما چندین روز می گذرد و یا در زمان اجابت مزاج نیاز به زور زدن دارید؟
 • آیا کاهش اشتها دارید و در طی چند ماه اخیر بیش از 10 تا 15 پوند کاهش وزن ناخواسته داشته اید؟
   
 • آیا پوست یا چشمان شما زرد شده است یا ادرارتان تیره شده است؟
 • آیا تب، گلودرد یا خستگی مفرط دارید؟
 • آیا نفخ یا ناراحتی شکم دارید که با مصرف شیر یا فرآورده های گندم بدتر می شود؟
 • آیا مدفوع زرد و چرب و چسبناک دارید؟
 • آیا دفع گاز زیاد و بدبو بهمراه دفع مدفوع شل دارید؟